दैनिक पूजा विधि-Daily Puja Mantra at Home

Daily Puja Mantra at Home

कुन बार कस्को पूजा (Hindu Daily puja mantra or worship) गर्ने यसको जानकारी यसमा दिएको छ । Daily puja mantra वार अनुसार कुन भगवानको पूजा गर्ने र कसरी व्रत बस्ने यसको विधि र तरिका नजानेमा फलदायी हुनको सट्टा यसले नकारात्मक असर पुर्यान्छ । त्यसैले कुन वार कस्को पूजा गर्ने वा व्रत लिने र कुन भगवानको पूजा कसरी गर्ने यसको जानकारी यस छोटकरीमा तल दिएको छ ।

Daily prayer at Home- दैनिक पूजा विधि

तलको वार अनुसार daily prayer कस्को पूजा कसरी गर्ने Click गरि हेर्न सक्नु हुनेछ ।

Leave a Comment

Your email address will not be published.