दैनिक पूजा विधि-Daily Puja Mantra at Home

Daily Puja Mantra at Home कुन बार कस्को पूजा (Hindu Daily puja mantra or worship) गर्ने यसको जानकारी यसमा दिएको छ । Daily puja mantra वार अनुसार कुन भगवानको पूजा गर्ने र कसरी व्रत बस्ने यसको विधि र तरिका नजानेमा फलदायी हुनको सट्टा यसले नकारात्मक असर पुर्यान्छ । त्यसैले कुन वार कस्को पूजा गर्ने वा …

दैनिक पूजा विधि-Daily Puja Mantra at Home Read More »